پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر http://www.plasmajet.ir 2020-10-25T17:18:19+01:00 text/html 2019-03-25T06:09:53+01:00 www.plasmajet.ir کمیته علمی آموزش پلکسر پلاسما http://www.plasmajet.ir/post/4 <div>آموزش پلکسر و پلاسماتراپی</div><div>کانال تلگرام</div><div><br></div><div>plasmajet1@</div><div><br></div><div>- پلاسما چیست؟</div><div>- معرفی دستگاهها‌ و فاکتورهای کیفیت</div><div>- مراقبت های قبل از پلاسماتراپی</div><div>- آماده سازی مراجعان</div><div>- تکنیک های عمومی اجرا</div><div>- تکنیک های تخصصی اجرا شامل تنظیم شدت، جهت، نقاط برای:</div><div>-لیفت پلک (بلفارو دینامیک یا مدیکال)</div><div>- لیفت پوست صورت</div><div>-لیفت پوست شکم</div><div>- منافذباز(درمان کمکی)</div><div>- اسکار پیتینگ</div><div>- اسکار جراحی</div><div>- چین و چروک&nbsp;</div><div>- ترک پوستی (استرچ‌مارک)</div><div>-لیپ لیفت</div><div>- حجم بینی</div><div>- خال و تتو</div><div>- آکنه‌فعال</div><div>- مراقبت های بعد از پلاسماتراپی</div><div>- عوارض و پیشگیری از آن</div><div>- موارد منع پلاسماتراپی</div><div><br></div> text/html 2019-03-23T05:08:10+01:00 www.plasmajet.ir کمیته علمی پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر http://www.plasmajet.ir/post/3 <div>#بلفاروپلاستی&nbsp;</div><div>#پلاسما_پلک</div><div>#پلکسر_پلک</div><div>#پلاسما_جت_پلک</div><div>#افتادگی_پلک</div><div>#جوانسازی_پلک</div><div>#استرچ_مارک</div><div>#پلاسماجت&nbsp;</div><div>#پلاسما_جت&nbsp;</div><div>#پلاسما&nbsp;</div><div>#پلاسماتراپی&nbsp;</div><div>#پلاسماپن&nbsp;</div><div>#پلاسما_پن&nbsp;</div><div>#آموزش_پلاسماجت</div><div>#پلکسر</div><div>#پلکسرپلاس</div><div>#پلاسمالیفت</div><div>#پلاسما_لیفت&nbsp;</div><div>#دستگاه_پلاسما</div><div>#دستگاه_پلاسماجت</div><div>#دستگاه_پلاسماپن</div><div>#دستگاه_پلکسر</div> text/html 2019-03-09T10:29:38+01:00 www.plasmajet.ir کمیته علمی اصول پلاسمالیفت صورت و گردن http://www.plasmajet.ir/post/2 <div>اصول پلاسمالیفت صورت و گردن</div><div>کانال</div><div>plasmajet1</div><div>- طراحی دقیق نقاط و لیفت پوینت</div><div>- داتینگ‌منظم - رعایت عدم کراس کات</div><div>- عدم داتینگ نقاط ممنوعه&nbsp; Red Points</div><div>- توجیه و‌ توضیح مراقبت های بعدی و محصولات واقعی لیفتینگ</div><div>- تقسیم اهداف لیفت در چند جلسه و‌رعایت توالی جلسات</div><div>#پلاسماجت&nbsp;</div><div>#پلاسما_جت&nbsp;</div><div>#پلاسما&nbsp;</div><div>#پلاسماتراپی&nbsp;</div><div>#پلاسماپن&nbsp;</div><div>#پلاسماجت_بینی&nbsp;</div><div>#پلاسمابینی&nbsp;</div><div>#پلاسماجت_پلک&nbsp;</div><div>#پلاسما_پن&nbsp;</div><div>#آموزش</div><div>#پلکسر</div><div>#پلکسرپلاس</div><div>#پلاسمالیفت</div><div>#پلاسما_لیفت</div> text/html 2019-03-07T19:24:03+01:00 www.plasmajet.ir کمیته علمی کانال تلگرام پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر http://www.plasmajet.ir/post/1 ای دی کانال <div>plasmajet1</div><div><br></div>