پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر tag:http://plasmajet.ir 2020-10-24T23:17:49+01:00 mihanblog.com آموزش پلکسر پلاسما 2019-03-25T10:39:53+01:00 2019-03-25T10:39:53+01:00 tag:http://plasmajet.ir/post/4 کمیته علمی آموزش پلکسر و پلاسماتراپیکانال تلگرامplasmajet1@- پلاسما چیست؟- معرفی دستگاهها‌ و فاکتورهای کیفیت- مراقبت های قبل از پلاسماتراپی- آماده سازی مراجعان- تکنیک های عمومی اجرا- تکنیک های تخصصی اجرا شامل تنظیم شدت، جهت، نقاط برای:-لیفت پلک (بلفارو دینامیک یا مدیکال)- لیفت پوست صورت-لیفت پوست شکم- منافذباز(درمان کمکی)- اسکار پیتینگ- اسکار جراحی- چین و چروک - ترک پوستی (استرچ‌مارک)-لیپ لیفت- حجم بینی- خال و تتو- آکنه‌فعال- مراقبت های بعد از پلاسماتراپی- عوارض و پیشگیری از آن- موارد منع پلاسماتراپی آموزش پلکسر و پلاسماتراپی
کانال تلگرام

plasmajet1@

- پلاسما چیست؟
- معرفی دستگاهها‌ و فاکتورهای کیفیت
- مراقبت های قبل از پلاسماتراپی
- آماده سازی مراجعان
- تکنیک های عمومی اجرا
- تکنیک های تخصصی اجرا شامل تنظیم شدت، جهت، نقاط برای:
-لیفت پلک (بلفارو دینامیک یا مدیکال)
- لیفت پوست صورت
-لیفت پوست شکم
- منافذباز(درمان کمکی)
- اسکار پیتینگ
- اسکار جراحی
- چین و چروک 
- ترک پوستی (استرچ‌مارک)
-لیپ لیفت
- حجم بینی
- خال و تتو
- آکنه‌فعال
- مراقبت های بعد از پلاسماتراپی
- عوارض و پیشگیری از آن
- موارد منع پلاسماتراپی

]]>
پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر 2019-03-23T09:38:10+01:00 2019-03-23T09:38:10+01:00 tag:http://plasmajet.ir/post/3 کمیته علمی #بلفاروپلاستی #پلاسما_پلک#پلکسر_پلک#پلاسما_جت_پلک#افتادگی_پلک#جوانسازی_پلک#استرچ_مارک#پلاسماجت #پلاسما_جت #پلاسما #پلاسماتراپی #پلاسماپن #پلاسما_پن #آموزش_پلاسماجت#پلکسر#پلکسرپلاس#پلاسمالیفت#پلاسما_لیفت #دستگاه_پلاسما#دستگاه_پلاسماجت#دستگاه_پلاسماپن#دستگاه_پلکسر #بلفاروپلاستی 
#پلاسما_پلک
#پلکسر_پلک
#پلاسما_جت_پلک
#افتادگی_پلک
#جوانسازی_پلک
#استرچ_مارک
#پلاسماجت 
#پلاسما_جت 
#پلاسما 
#پلاسماتراپی 
#پلاسماپن 
#پلاسما_پن 
#آموزش_پلاسماجت
#پلکسر
#پلکسرپلاس
#پلاسمالیفت
#پلاسما_لیفت 
#دستگاه_پلاسما
#دستگاه_پلاسماجت
#دستگاه_پلاسماپن
#دستگاه_پلکسر
]]>
اصول پلاسمالیفت صورت و گردن 2019-03-09T13:59:38+01:00 2019-03-09T13:59:38+01:00 tag:http://plasmajet.ir/post/2 کمیته علمی اصول پلاسمالیفت صورت و گردنکانالplasmajet1- طراحی دقیق نقاط و لیفت پوینت- داتینگ‌منظم - رعایت عدم کراس کات- عدم داتینگ نقاط ممنوعه  Red Points- توجیه و‌ توضیح مراقبت های بعدی و محصولات واقعی لیفتینگ- تقسیم اهداف لیفت در چند جلسه و‌رعایت توالی جلسات#پلاسماجت #پلاسما_جت #پلاسما #پلاسماتراپی #پلاسماپن #پلاسماجت_بینی #پلاسمابینی #پلاسماجت_پلک #پلاسما_پن #آموزش#پلکسر#پلکسرپلاس#پلاسمالیفت#پلاسما_لیفت اصول پلاسمالیفت صورت و گردن
کانال
plasmajet1
- طراحی دقیق نقاط و لیفت پوینت
- داتینگ‌منظم - رعایت عدم کراس کات
- عدم داتینگ نقاط ممنوعه  Red Points
- توجیه و‌ توضیح مراقبت های بعدی و محصولات واقعی لیفتینگ
- تقسیم اهداف لیفت در چند جلسه و‌رعایت توالی جلسات
#پلاسماجت 
#پلاسما_جت 
#پلاسما 
#پلاسماتراپی 
#پلاسماپن 
#پلاسماجت_بینی 
#پلاسمابینی 
#پلاسماجت_پلک 
#پلاسما_پن 
#آموزش
#پلکسر
#پلکسرپلاس
#پلاسمالیفت
#پلاسما_لیفت
]]>
کانال تلگرام پلاسماجت، پلاسماپن، پلکسر 2019-03-07T22:54:03+01:00 2019-03-07T22:54:03+01:00 tag:http://plasmajet.ir/post/1 کمیته علمی ای دی کانال plasmajet1 plasmajet1

]]>